Pragnę złożyć  serdeczne podziękowanie pracownikom firmy C.O.P.”Codex” za rzetelną  i uczciwą pracę jaką okazaliście w prowadzeniu mojej sprawy związanej z wypadkiem w dniu 17.04.2010. Dziękuję całemu zespołowi firmy a szczególne podziękowanie składam na ręce Pani L. Kuźniar-Lasota, która od samego początku zajmowała się moją sprawą. Informowała mnie na bieżąco o jej przebiegu. Życzę Pani oraz wszystkim pracownikom wszelkiej pomyślności, sukcesóww waszej sprawy. Uważam, ze firma CODEX pełni swoje funkcje profesjonalnie i jest najlepszym sprzymierzeńcem człowieka dotkniętego cierpieniem, poszkodowanego przez los. Z całym szacunkiem i uznaniem jeszcze raz niezmiernie dziękuję.