Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom COP Codex za sprawne i profesjonalne udzielenie porady prawnej, która doprowadziła do pozytywnego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy w Lublinie i wypłatę zasądzonego zadośćuczynienia.