Bardzo dziękuję za dochodzenie roszczeń w moim imieniu i wypłatę odszkodowania.