Chciałam bardzo podziękować za pomoc i współpracę w uzyskaniu należnego odszkodowania. Państwa profesjonalizm jak i wysoki poziom merytorycznej wiedzy, pozwolił na szybkie i skuteczne wyegzekwowanie pieniędzy z polisy.