Masz pytania? Kliknij i zadzwoń do nas już teraz

Inne

Zleć nam swoją sprawę

Załatw wszystko przez internet. 100% formalności online

Bartosz Mager | Adwokat

tel. 17 852 20 00 wew.121

e-mail: biuro@codex.org.pl

Zakres merytoryczny: prowadzenie spraw karnych, sądowe dochodzenie roszczeń

COP Codex świadczy usługi prawne z zakresu prawa karnego poprzez udzielanie pomocy prawnej na każdym etapie postępowania począwszy od wszczęcia postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia) poprzez postępowanie sądowe, do czynności podejmowanych w postępowaniu wykonawczym.

 

Sprawy karne – jaki zakres ?


Oferta COP Codex dotycząca prowadzenia spraw karnych dotyczy zarówno wykroczeń, jak i przestępstw. Oznacza, to że istnieje możliwość włączenia adwokata nie tylko w sprawach wypadków komunikacyjnych, ale także w sprawie kolizji drogowych. Ponadto oferujemy profesjonalną reprezentację w postępowaniach karnych wszczętych w wyniku wystąpienia wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, itp.

 

Korzyści wynikające z naszej oferty

Poniżej przedstawiamy kluczowe korzyści jakie zapewnia nasz Zespół Prawny specjalizujący się w prowadzeniu spraw karnych:

- możliwość czynnego uczestniczenia w postępowaniu karnym, w tym składania wniosków dowodowych

- możliwość orzeczenia obowiązku naprawienia szkody

- możliwość zaskarżenia orzeczenia w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia

- poczucie bezpieczeństwa oraz dbałości o interesy pokrzywdzonego

- ustalenie odpowiedzialności cywilnej sprawcy, co bezpośrednio rzutuje na roszczenia dochodzone na drodze cywilnej

- koordynacja procesu likwidacji szkody.

 

Wynagrodzenie i rozliczenia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom związanym z dostosowaniem sposobu rozliczania, wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie w zawartej z Państwem umowie, a jego wysokość zależy od formy współpracy ustalonej z Klientem.

Zleć sprawę o odszkodowanie przez internet
100% formalności online
  • Maksymalna kwota odszkodowania
  • Obniżone koszty obsługi
  • Szybko i wygodnie
  • Wszystkie dokumenty w jednym miejscu
  • Stały kontakt z pełnomocnikiem
Oblicz wysokość odszkodowania
100% formalności online
  • Profesjonalne narzędzie do szacowania odszkodowania
  • Dostępne online 24h / dobę
  • Unikalne w skali w kraju
  • Bezpłatne