Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 27.12.2012r., Sygn. akt. I ACa 409/12

Tragiczna w skutkach przejażdżka motocyklem. Mijał kolejny wakacyjny dzień. 21letnia -Katarzyna B. wspólnie ze swoim chłopakiem wybrali się na dyskotekę do pobliskiej miejscowości. Nic nie zapowiadało tragedii jaka wydarzyła się późnym wieczorem. Wracając do domu kierujący motocyklem stracił panowanie, zjechał do rowu i uderzył w betonowy przepust. Dla niego była to ostatnia podróż. Pasażerka motocykla w stanie bardzo ciężkim trafiła na Oddział Neurochirurgii Szpitala Powiatowego w Mielcu. Wskutek wypadku doznała rozległych obrażeń ciała, złamania wybuchowego trzonu Th 6 z wgłobieniem odłamów kostnych do kanału kręgowego, uszkodzenia rdzenia kręgowego odcinka piersiowego, urazu klatki piersiowej i kręgosłupa piersiowego, stłuczenia płuca lewego oraz złamania żeber. Obrażenia fizyczne były tylko częścią traumy jaką przeżyła Pani Katarzyna. W wypadku zginął jej chłopak. Nie mogła pogodzić się z myślą, że ona żyje a jej ukochany nie. Nie ulega jednak wątpliwości, że to głównie z jego winy Pani Katarzyna została kaleką. Badania neurologiczne potwierdziły u poszkodowanej porażenie spastyczne kończyn dolnych, porażenie zwieraczy pęcherza moczowego i odbytu oraz zniesienie wszystkich rodzajów czucia od Th8 w dół. Ubezpieczyciel w którym sprawca wypadku posiadał OC nie uznał całościowej  winy  chłopaka. Towarzystwo przejęło odpowiedzialność za zdarzenie, jednakże pomniejszyło wypłaconą kwotę zadośćuczynienia o 70% przyczynienia się poszkodowanej do zdarzenia. Wypłacono w ramach likwidacji szkody 45 000zł.

Działania Codex .

Codex stanął przed trudnym wyzwaniem wykazania przed sądem, że ubezpieczyciel niesłusznie uznał winę Katarzyny B, na tak wysokim poziomie, dodatkowo  wniósł o podwyższenie zadośćuczynienia i zniesienie przyczynienia. Sąd Okręgowy w Rzeszowie zmniejszył uznane przez TU przyczynienie do 50%. Po odwołaniu stron Sąd Apelacyjny podtrzymał stanowisko I instancji w kwestii przyczynienia. Finalnie jednak po dwuletnim procesie  zasądził dużo wyższe zadośćuczynienie i odszkodowanie.

Efekt.

W toku postępowania likwidacyjnego oraz sądowego, na rzecz poszkodowanej zostało przyznane 768,694,00zł  zadośćuczynienia i odszkodowania.