Opis sytuacji  

W 2006 r. podczas polowania zorganizowanego przez Koło Łowieckie, doszło do śmiertelnego postrzelenia mężczyzny.

Działania Codex

COP Codex analizując sprawę, w pierwszej kolejności zgromadził stosowną dokumentację, pozwalającą na udowodnienie krzywdy doznanej przez członków rodziny oraz znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej po śmierci mężczyzny. Dalsze postępowanie doprowadziło do zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela Koła Łowieckiego wraz z przedstawieniem odpowiednio oszacowanych roszczeń, popartych dokumentacją dowodową.

Efekt

W wyniku podjętych przez COP Codex działań odpowiedzialne Towarzystwo Ubezpieczeniowe podjęło decyzję o wypłacie świadczeń odszkodowawczych w wysokościach:

na rzecz konkubiny – 50.000,00 zł , na rzecz syna – 90.000,00 zł. Ponieważ Codex  stoi na stanowisku, iż wypłacone odszkodowanie nie jest adekwatne do rozmiaru szkody, zostały podjęte dalsze działania w ramach postępowania sądowego.