Opis sytuacji  

W dniu 15.11.2009 r. na autostradzie A4 doszło do zderzenia się 2 pojazdów, w wyniku czego śmierć poniósł jeden z pasażerów Wojciech Z.

Rodzice Maria i Adam Z. oraz brat zmarłego Mirosław Z. udzielili pełnomocnictw naszej firmie do reprezentowania swych interesów w sprawie odszkodowawczej.

Działania Codex

W sprawie zebrano konieczną dokumentację, przeprowadzono konsultacje z klientami, a następie zgłoszono szkodę do ubezpieczyciela sprawcy. Towarzystwo Ubezpieczeniowe przyjęło odpowiedzialność za przedmiotowe zdarzenie wypłacając: kwotę 20.000,00 zł na rzecz Marii Z. tytułem zadośćuczynienia, kwotę 20.000,00 zł na rzecz Adama Z. tytułem zadośćuczynienia, kwotę 10.000,00 zł na rzecz powódki Marii Z. tytułem odszkodowania, kwotę 10.000,00 zł na rzecz powoda Adama Z. tytułem odszkodowania. Wypłacono również poszkodowanym poniesione przez nich koszty pogrzebu.

COP Codex, po uprzednim kontakcie z klientami i za ich zgodą, podjął decyzję o dochodzeniu dalszych roszczeń przed sądem.

W sprawie zebrano wymagane dokumenty, kontaktowano się z klientami w celu ustalenia wszystkich koniecznych kwestii, a następnie złożono pozew w Sądzie Okręgowym.

Efekt

W dniu 22.06.2011 r.  Sąd ogłosił wyrok, w którym zasądził: 80.000,00 zł na rzecz Mari Z. tytułem zadośćuczynienia, 80.000,00 zł na rzecz Adama Z. tytułem zadośćuczynienia, 40.000,00 zł na rzecz Mirosława Z. tytułem zadośćuczynienia, 40.000,00 zł na rzecz Mari Z. tytułem odszkodowania, 40.000,00 zł na rzecz Adama Z, tytułem odszkodowania. Wyrok jest prawomocny. Łącznie z postępowaniem likwidacyjnym, uwzględniając wypłacone odsetki, na rzecz klientów uzyskano kwotę ok. 360.000,00 zł