Opis sytuacji  

W dniu 06.09.2007 r. Łukasz S. przechodząc przez oznakowane przejście dla pieszych został potrącony przez samochód. W wyniku przedmiotowego zdarzenia doznał rozległych obrażeń ciała. Poszkodowany podpisał umowę o dochodzenie roszczeń z Centrum Obsługi Powypadkowej CODEX.

Działania Codex

Po gruntownej analizie sprawy i zebraniu dokumentacji 19.03.2008 r. zgłoszono szkodę.  Towarzystwo Ubezpieczeń przejęło odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie i wypłaciło na rzecz poszkodowanego kwotę 196.000 zł tytułem zadośćuczynienia, 3.910,35 tytułem odszkodowania, 14.582 zł tytułem zwrotu kosztów opieki, 262 zł tytułem renty za zwiększone potrzeby za okres od 01.07.2009 r., do 30.11.2009 r.

Po odbyciu szeregu konsultacji, COP Codex przekazał sprawę do dalszego prowadzenia na drodze postępowania sądowego. Imieniem Łukasza S. w dniu 10.09 2010 r., złożono pozew w Sądzie Okręgowym. W toku postępowania sądowego powołano i przeprowadzono dowody z opinii biegłych, przesłuchano świadków, poddano analizie dokumentację medyczną z leczenia klienta.

Efekt

02 października 2012 r. Sąd Okręgowy ogłosił wyrok w którym zasądził: 854.000 zł na rzecz Łukasza S. tytułem zadośćuczynienia, 3.000 zł miesięcznie tytułem renty bieżącej, ustalił również odpowiedzialność pozwanego Towarzystwa na przyszłość wobec Łukasza S. za skutki wypadku z dnia 06.09.2007 r. Pozwany nie złożył apelacji od wyroku.