Opis sytuacji  

W dniu 29.07.2008r. doszło do wypadku, w wyniku którego poważnych obrażeń ciała doznał małoletniego  Jakuba G.

Rodzice poszkodowanego podpisali umowę o dochodzenie roszczeń z Centrum Obsługi Powypadkowej CODEX.

Działania Codex

W sprawie zebrana została konieczna dokumentacja, pozyskano dokumenty dotyczące sprawy, a następnie w dniu 04.03.2009 r. zgłoszono szkodę. Towarzystwo Ubezpieczeń przejęło odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie i w toku postępowania likwidacyjnego wypłaciło na rzecz małoletniego poszkodowanego 200.000  zł tytułem zadośćuczynienia, 23.520 zł tytułem zwrotu kosztów opieki.

Centrum Obsługi Powypadkowej CODEX po uprzednim kontakcie z rodzicami małoletniego Jakuba G. i wyrażeniu przez nich zgody skierowało sprawę do dalszego prowadzenia na drodze postępowania sądowego. W sprawie zebrano wymagane dokumenty, a następnie złożono pozew w Sądzie Okręgowym.

Efekt

08 maja 2012 r. Sąd Okręgowy ogłosił wyrok w którym zasądził: 403.924,72 zł na rzecz Jakuba G. tytułem zadośćuczynienia, 34.729 zł tytułem skapitalizowanej renty, 3.287 zł miesięcznie tytułem renty bieżącej.

Na skutek apelacji obu stron Sąd Apelacyjny w dniu 19.09.2012 r., ogłosił wyro w którym podwyższył kwotę należnego zadośćuczynienia na rzecz małoletniego Jakuba G. Do do kwoty 603.924 zł. Wyrok jest prawomocny.