Spełniamy wymagania Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych

Codex  dba o wysoką jakość świadczonych usług w zakresie zarządzania sprawami odszkodowawczymi naszych klientów w szczególności o ochronę danych osobowych poszkodowanych. Działamy w oparciu o sprawdzone rozwiązania informatyczne, które dają naszym Klientom pewność zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa informacji.

Wdrożona i realizowana w Codex Polityka Bezpieczeństwa Informacji spełnia wymagania ujęte w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  i rozporządzeniach dotyczących urządzeń i systemów informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Polityka Bezpieczeństwa Informacji  jest realizowana w oparciu o:

1. wewnętrzne rozporządzenia zgodne z polityką bezpieczeństwa

2. szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych

3. stosowne oświadczenia zobowiązanych do zachowania poufności danych Klientów,

4. ochronę zasobów systemów informatycznych poprzez:

- kontrolę dostępu do zasobów sieciowych (indywidualne uprawnienia dostępu),

- identyfikatory i hasła dostępu, rejestrowanie i historia wykonywanych działań na danych osobowych,

- przestrzeganie procedur niszczenia nośników danych,

- ochronę pomieszczeń biurowych,

- stały monitoring video pomieszczeń biurowych,