Rozwój & Innowacje

Centrum Obsługi Powypadkowej Codex Sp. z o.o. sp. k. w okresie od 01.02.2014r. do 30.04.2015r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 8. Os Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B pn.: Rozwój firmy Codex poprzez implementacje platformy B2B optymalizującej procesy biznesowe realizowane we współpracy z partnerami handlowymi, zgodnie z Umową o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-18-013/13