potrącenia amortyzacyjne, kara za potrącenie zwierzęcia

Wiele polskich dróg przebiega przez obszary leśne. W tych miejscach jesteśmy mocno narażeni na zderzenie z dziką zwierzyną. Podobnie jest na wsiach, często na drogę przed maskę wybiega kot czy pies i następuje potrącenie zwierzęcia. Wielu kierowców nie wie co w takiej sytuacji zrobić i jeśli tylko samochód na to pozwala odjeżdża z miejsca zdarzenia. Niestety jest to zachowanie nieprawidłowe.

Potrącenie zwierzęcia – Twoje obowiązki

Z przepisów polskich jasno wynika, że w przypadku potrącenia zwierzęcia mamy obowiązek zapewnić mu pomoc. Jeśli nie mamy możliwości zrobić tego we własnym zakresie, np. zawożąc zwierzę do pobliskiej lecznicy należy wezwać odpowiednie służby. Należą do nich:

  • policja,
  • straż pożarna,
  • straż miejska,
  • lekarz weterynarii,
  • Służba Leśna,
  • Służba Parków Narodowych.

Przyjęto, że jeśli zdarzenie miało miejsce poza terenem zabudowanym, najlepiej na miejsce wezwać policję. W przypadku terenu zabudowanego wzywa się straż miejską.

Co dzieje się potem? Policja będąca na miejscu wypadku informuje o tym fakcie administrację leśną bądź właściciela terenu łowieckiego natomiast straż miejska zleca służbom komunalnym działania mające na celu rozwiązanie sytuacji.

Jeśli decydujesz się sam zawieźć poszkodowane zwierzę do weterynarza czy schroniska, usługi za leczenie będą bezpłatne. Wynika to z faktu i każda gmina posiada podpisana umowę z weterynarzem na usługi związane z leczeniem potrąconych zwierząt.

Jakie grożą kary za potrącenie zwierzęcia?

Prawo rozróżnia dwie sytuacje. Pierwszą jest nieumyślne potrącenie zwierzęcia. W takim przypadku kierowca nie ponosi żadnej kary. Drugą jest umyślne potrącenie zwierzęcia i w tej sytuacji sprawcy grozi kara. Mówi o tym art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 z późn you can try these out. zm.), który brzmi: „Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów (…) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” Kara jaka obowiązuje w przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia i za nieudzielenie pomocy zwierzęciu może wynosić nawet do 5 tys. zł.

O tym jak ubiegać się o odszkodowanie za szkody powstałe po potrąceniu zwierzęcia pisaliśmy wcześniej. Warto zajrzeć do artykułu: www.codex.org.pl/odszkodowanie-potracenie-zwierzecia-ac/

ZNAJDŹ NAS:

FACEBOOK