Serdeczne podziękowania oraz słowa uznania składam na ręce Centrum Obsługi Powypadkowej „Codex” za rzetelną pracę podczas prowadzenia mojej sprawy związanej z wypadkiem, jakiemu uległam wdniu 10.12.2007r., (nr sprawy 447/10/08/BW/23). Zaangażowani pracownicy Państwa firmy z fachowym podejściem dołożyli wszelkich staranności w reprezentowaniu mojej osoby. Dziękuję całemu zespołowi specjalistów za trud włożony w skuteczne sfinalizowanie całego postępowania, a przy tym za osobiste zainteresowanie sprawą oraz wielką kulturę osobistą i cierpliwość w postępowaniu z ludźmi poszkodowanymi przez los, często bezradnymi w tak trudnych dla nich sytuacjach. Szczególnie chciałam podziękować za informowanie na bieżąco o postępach w sprawie i decyzjach, dzięki czemu cały proces był dla mnie jasny i czytelny. Dziękuję również za profesjonalną pomoc, na którą zawsze mogłam liczyć w związku z wszelkimi pytaniami z mojej strony. Moje zadośćuczynienie z pewnością nie byłoby dla mnie tak satysfakcjonujące bez wspomnianej pomocy ze strony Państwa Firmy. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności i skuteczności w dalszym działaniu na rzecz ludzi potrzebujących fachowej pomocy, którą Państwo oferujecie.