Kierowca pojazdu osobowego doprowadza do zderzenia się z innym pojazdem. O odszkodowanie rości 20-letnia pasażerka, która doznaje obrażeń: urazu głowy z utratą przytomności, stłuczenia krwotocznego podstawowych części płatów czołowych, złamania wyrostka stawowego górnego kręgu C7 bez przemieszczenia, urazu uogólnionego.

UBEZPIECZYCIEL:

Wypłata odszkodowania: 15 812,62 zł.

PRZEBIEG SPRAWY:

Pełnomocnik Codex kieruje sprawę na drogę sądową. Sąd bierze pod uwagę następstwa urazów, których Poszkodowana doznała w wypadku m.in.: deficyty językowe i poznawcze oraz stany lękowe, depresję. W wyroku zostaje podkreślona konieczność dalszej opieki neurologopedycznej i psychologicznej.

EFEKT DZIAŁAŃ CODEX:

Wypłata zadośćuczynienia i odszkodowania wraz z odsetkami: 92 846,92 zł.