szkody osobowe

Pomimo, iż liczba rannych i zabitych w wypadkach spada , rośnie wartość wypłat za szkody osobowe z OC.

Pod tym względem nie odstajemy wiele od krajów Europy zachodniej. Wysoce prawdopodobne jest to, że wzrost wypłat za szkody osobowe pozostanie na aktualnym poziomie, a skutkować to będzie wyższymi składkami za ubezpieczenie OC. W ostatnim czasie wysokość odszkodowań za szkody osobowe z OC wypłacanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe ma tendencje wzrostową. Szkody osobowe to są szkody dotyczące bezpośrednio człowieka, czyli m. in. wypadki w których ucierpieli pasażerowie. Odszkodowanie te są z reguły znacząco wyższe niż w sytuacji zniszczenia pojazdów, zatem wiążą się z wysokimi kosztami dla ubezpieczycieli.

Według danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) w 2014 roku ubezpieczyciele komunikacyjni wypłacili świadczenia za 155 tysięcy szkód osobowych na łącznie ponad 1,04 mld złotych. Jest to wzrost o ponad 16 % w porównaniu do stanu sprzed roku.
Szkody osobowe stanowią też coraz większą część szkód z ubezpieczenia OC. Odsetek szkód osobowych w odszkodowaniach z OC sięgnął w 2014 r. 27 % wartości wszystkich wypłat, choć jeszcze w 2008 r. było to 15 %. Według raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń o ubezpieczeniach komunikacyjnych, suma liczby wypadków i kolizji spadła w ciągu ostatniej dekady o 21 %, natomiast liczba wypłaconych odszkodowań i świadczeń z OC komunikacyjnego wzrosła w tym czasie o ponad 50 %.

To, co jest charakterystyczne dla szkód tego typu, to przeciągający się okres rozwoju, co sprawia, że wypłaty z określonego roku kalendarzowego są w przeważającym stopniu związane z odszkodowaniami z tytułu szkód, które nastąpiły w poprzednich latach. Do powyższego należy doliczyć dopłaty do starych szkód i uzupełnienia świadczeń. Na uważne przeanalizowanie zasługuje także problem dotyczący wysokości szkody: „Czy odszkodowania za obecne szkody są generalnie wyższe niż za szkody powstałe w latach ubiegłych.?” Odpowiadając na pytanie, odszkodowania wypłacone rosną wymiernie w ostatnich latach, ale nie można powiedzieć, że szkody są coraz wyższe, gdyż istnieją dopłaty do starych szkód lub uzupełnień świadczeń.

ZNAJDŹ NAS NA FB