Codex Medyczny

Dla kogo?

Jeżeli w wyniku wypadku odniosłeś obrażenia i :

 • czeka Cię rehabilitacja,
 • oczekiwanie w kolejkach na termin rozpoczęcia rehabilitacji,
 • musisz ponieść koszty rehabilitacji na które Cię nie stać,

to właśnie dla Ciebie przygotowaliśmy usługę „Codex-Medyczny”. Aktualnie współpracujemy z ponad 120 Partnerskimi Placówkami Medycznymi na terenie całego kraju.

  Usługa obejmuje:

 • Indywidualną opiekę Radcy lub Experta z Działu Dochodzenia Roszczeń w czasie prowadzenia postępowania,
 • Pouczenie o przysługujących prawach dotyczących sposobu prowadzenia leczenia,
 • Wskazanie właściwej terytorialnie specjalistycznej placówki medycznej, współpracującej z naszą kancelarią,
 • Skierowanie poszkodowanego do placówki medycznej, w celu wykonania odpłatnej rehabilitacji z wybranym przez poszkodowanego terminie,
 • Pokrycie kosztów odpłatnej rehabilitacji przez COP Codex,

Kiedy możesz skorzystać?

 • W przypadku, kiedy wymagane jest podjęcie rehabilitacji i jest długi okres oczekiwania na termin jej rozpoczęcia w publicznej placówce służby zdrowie,
 • W przypadku, kiedy sytuacja wymaga natychmiastowego podjęcia rehabilitacji w trybie odpłatnym i poszkodowany nie posiada na to funduszy,
 • Kiedy poszkodowany zawarł umowę  o dochodzenie roszczeń z naszą kancelarią, wraz z aneksem medycznym,