Korzyści

  • Indywidualny opiekun merytoryczny – radca osobisty
  • 100% kosztów sądowych pokrywa Codex
  • 100% zwrotu kosztów z faktur
  • Honorarium dla Codex tylko od wygranej sprawy

Korzyści

  • Indywidualne dostosowanie usługi do potrzeb Klienta
  • Zwrot kosztów sądowych przez Codex wg  oczekiwań Klienta
  • Zwrot kosztów z faktur przez Codex – wg oczekiwań Klienta
  • Honorarium dla Codex tylko od wygranej sprawy