Informacja o ochronie danych osobowych

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej zwanego RODO, informujemy że:

1. Administratorami Państwa danych osobowych są Centrum Obsługi Powypadkowej CODEX sp. z o.o. i Centrum Obsługi Powypadkowej CODEX sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Rzeszowie, al. Tadeusza Rejtana 36 (dalej jako Współadministrator).

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: inspektor@codex.org.pl

3. Państwa dane osobowe w tym dane szczególnej kategorii będą przetwarzane w celu związanym z zawarciem i realizacją umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f, oraz art. 9 ust. 2 lit f RODO, a także za Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, w celach marketingowych.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

- podmioty uprawnione w związku z realizacją umowy do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. sądy, urzędy, instytucje, organy państwowe);

- partnerzy zajmujący się wsparciem w zakresie obsługi prawnej i informatycznej.

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu związanego z zawarciem i realizacją umowy, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa.

6.Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

7. W zakresie w jakim Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy.

10. Skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 6 i 7, można wysyłając odpowiednie żądanie na adres Współadministratora wskazany w pkt.1.